Varme Arbeider – Kurs

Kurs i varme arbeider:

For de som skal utføre varmt arbeid (eks. sveisning, sliping, lodding etc.)

Forkunnskap: Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Pris på læretiltaket: Kr 2200.- Prisen inkluderer praktisk slokkeøvelse, utstedelse av dokumentasjon og læremateriell.

Varighet: 8 timer.

Målsetting med læretiltaket

Varme arbeider sertifikat:

Hensikten med varme arbeider sertifikat er å gi relevant teoretisk og praktisk opplæring til personell som skal utføre varmt arbeid. Årlig oppstår mange branner på grunn av uforsiktighet og slurv ved utførelse av varmt arbeid. Hvem må ha varme arbeider kurs. De som utfører varmt arbeid må ha innsikt i hvilken brannrisiko slikt arbeid innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.

Varme Arbeider - Kurs image

Vurdering:

Læretiltaket avsluttes med en teoretisk prøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper. Instruktørene som underviser på kurs i varme arbeider har solid pedagogisk bakgrunn og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen og ved avsluttende prøve.

Arbeidsmåter / diverse:

Undervisningen gjennomføres med en god fordeling mellom teori og «småskalaforsøk», samt praktisk slokkeøvelse. Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider.

Sertifiseringsordningen administreres av Norsk brannvernforening. Over 300.000 personer har fått utstedt sertifikat som bevis på gjennomført opplæring og bestått slokkeøvelse. NB! Ta med egnede klær for å være ute i for gjennomføring av praktisk slokkeøvelse.!

Kurs i Varme Arbeider

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster / avganger hver dag til / fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for / være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad / toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:

Vi avholder mange forskjellige læretiltak i kurssentret innen kraner, masseforflytningsmaskiner, trucker, rigging, stropping / fallsikring, pakking og sikring av gods i lastbærere, kontrollørkurs for kontrollører i sakkyndig virksomhet, boltetrekking / flensetrekking, varmt arbeid m.m.

Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. landbasert industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.

Målet vårt, i tillegg til at kursdeltakeren naturligvis skal inneha teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, er en positiv opplevelse av læretiltaket i trivelige kurslokaler med en enkel, men god og sunn lunch, samt dyktige og engasjerte instruktører som tar vare på deg den tiden du er hos oss.

Her er litt mer info om hva du lærer på varmt arbeid kurs.

1. Kjenne til innholdet i sikkerhetsforskriften.
2. Forstå sikkerhetskravene i sikkerhetsforskriften .
3. Kjenne til gjeldende offentlige lover og forskrifter som er knyttet til varme arbeider.

4. Forstå begrepet årsakssammenheng .
5. Forstå sammenhengen mellom forsikringskrav og offentlige krav.
6. Vite hvordan en brann oppstår .

7. Forstå hvordan brann kan forebygges.
8. Vite hva risiko er.
9. Kjenne til kjente farer knyttet til utførelse av varmt arbeid.

10. Forstå sammenhengen mellom brannrisiko og forebyggende tiltak.
11. Kjenne til ulike metoder for slokking og forskjellig slokkeutstyr.
12. Kjenne til rutiner og opptreden ved oppstått brann.
13. Øve på praktisk slokking slik at tilløp kan slokkes.