Truckførerkurs / Truckførerbevis

Truckførerkurs Modul 2.2 og 3.2

Læretiltak / kurs for alle som skal bli truckfører. Grunnopplæringen gjelder for trucker opp til 10 T løftekapasitet.

Forkunnskap: Gjennomført og bestått grunnleggende HMS modul 1.1. Må være fylt 17 år for å starte opplæringen og fylt 18 år for å få utstedt kompetansebeviset (sertifikatet).

Pris på læretiltaket: Kr 5400,- Prisen inkluderer alle gebyrer, utstedelse av dokumentasjon / kompetansebevis og læremateriell.

Truckførerbevis:

Undervisningstid på modul 2.2 og 3.2 er 20t

Vi gjennomfører truckførerkurs Nordland

Målsetting med læretiltaket:

Gi blivende førere av truck en teoretisk grunnopplæring slik at de blir satt i stand til å utføre enkle arbeidsoppgaver med truck. Videre er krav til truckførerbevis å gi truckføreren praktisk forståelse for truckens muligheter og begrensninger, slik at vedkommende kan starte på mengdetreningen på minimum 20 timer i modul 4.2.

Alle truckførerbevis klasser inneholder modul 4.2 (mengdetreningen) og kan gjennomføres med fadderordning i en bedrift med godkjent fadder eller ved vårt kurssenter. Etter at mengdetreningen er gjennomført og dokumentert i egen timelogg, skal det avholdes en avsluttende praktisk prøve (utsjekk) med sensor fra sertifisert opplæringsvirksomhet. De mest vanlige klassene er truckførerbevis klasse T1-T4.

Truckførerkurs - Truckførerbevis image

Vurdering:

Læretiltaket avsluttes med en test / prøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper. Instruktørene som underviser på truckførerkurset har solid pedagogisk bakgrunn og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen og ved avsluttende prøve.

Prøven inneholder ca 30 spørsmål og er av «multippelchoice» type, dvs du skal svare ved å krysse av i et av flere svar alternativer. Det er satt av 1 time til prøven. Tillatte hjelpemidler er skrive / tegnesaker, kalkulator og kladdeark.

Arbeidsmåter:

Undervisningen gjennomføres blant annet gjennom å demonstrere konstruksjon, virkemåte og oppbygning ved hjelp av gode modeller av trucker samt ha tilgang til trucker i teoriundervisningen. Stabilitet og godshåndtering er sentrale fagområder som blir belyst. Det blir anledning til øving på kjøreteknikk på trucker i løpet av kursets praktiske del modul 3.2

Truckførerkurs / Truckførerbevis

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune, ved behov kjører vi truckførerkurs i hele Nordland.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster / avganger hver dag til / fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for / være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad / toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:

Vi avholder mange forskjellige kurs og læretiltak i kurssentret innen kran & løft og materialhåndtering. Vi gjennomfører avsluttende prøver/eksamen via Multitest (uavhengig prøving). Ved ikke bestått prøve vil gjennomføring av ny prøve koste kr 950,- pr prøve. Etter gjennomført praktisk kjøring i bedrift skal det avholdes avsluttende PRAKTISK prøve/UTSJEKK. Vi har satt en fastpris på kr 1800,- pr utsjekk/stk. Tilkjøringer vil tilkomme.
Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.
Hovedmålet vårt er økt risikobevissthet hos kursdeltakeren etter endt kurs.

Her er litt mere info om hva du lærer på truckførerkurset.

1.Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av truck, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
2. Kunne forklare grunnprinsippene for truckens konstruksjon og virkemåte, samt krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold.
3. Kunne forklare riktig bruk, samt faremomenter ved truckkjøring.

4. Kjenne til de forskjellige trucktyper og angi deres bruksområde.
5. Kjenne til motvekts-, støttebentruckens og sidelasterens stabilitet under forskjellige kjøreforhold og ved godshåndtering.
6. Forklare hva som menes med løftekapasitet, lastens tyngdepunktavstand, og løftehøyde.

7. Kjenne til at truckens løftekapasitet og stabilitet forandres ved bruk av tilleggsutstyr.
8.  Forstå truckens merking / skilt, lastdiagrammer, avlesning av diagrammet ved lastens forskjellige tyngdepunktsavstander og løftehøyder.
9.  Kjenne til de forskjellige typer lastbærere .

10.  Kunne gjøre rede for framgangsmåten ved stabling og nedtagning av last
11.  Kjenne til riktig håndtering av pakker, ruller, lang gods og containere
12.  Kunne gjøre rede for lasting og lossing av biler, jernbanevogner, containere m.v.

13.  Kjenne til fremgangsmåten ved sleping av vogner .
14. Kunne gjøre rede for betydningen av godshåndteringssymboler .
15.Kjenne til sikkerhetsrutiner og faremomenter ved fylling av drivstoff og lading.