Traverskran G4 kurs – modul 2.7 og 3.7

G4 sertifikat

Kurs som fører til G4 sertifikat for alle som skal bli operatør / fører av bro og traverskran.

Forkunnskap: Gjennomført og bestått grunnleggende modul 1.1 (HMS) og stroppe anhuker (løfteredskap) modul 2.3.

Pris på læretiltaket: Kr 6100.- Prisen inkluderer gebyrer, utstedelse av dokumentasjon / kompetansebevis og læremateriell.

Varighet: 24 timer undervisning.

Målsetting med læretiltaket:

Traverskran G4 kurs gir en teoretisk grunnopplæring slik at de blir satt i stand til å utføre enkle risikovurderinger og utøve sikker bruk av traverskran, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Modul 4.7 (mengdetreningen på 32t) kan gjennomføres med fadderordning i en bedrift med godkjent fadder eller ved vårt kurssenter (16t). Etter at mengdetreningen er gjennomført og dokumentert i egen timelogg, skal det avholdes en avsluttende praktisk prøve (utsjekk) med sensor fra sertifisert opplæringsvirksomhet. Ved godkjent praktisk prøve blir det utstedt traverskransertifikat.

Traverskran Kurs Påmelding

Vurdering etter endt opplæring:

Læretiltaket avsluttes med en test / prøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper. Instruktørene som underviser traverskrankurs har solid pedagogisk bakgrunn og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen og ved avsluttende prøve.

Prøven inneholder ca 35 spørsmål og er av «multippelchoice» type, dvs du skal svare ved å krysse av i et av flere svar alternativer. Det er satt av 2 timer til prøven, tillatte hjelpemidler er skrive / tegnesaker, kalkulator og kladdeark.

Arbeidsmåter:

Undervisningen gjennomføres blant annet gjennom tavleundervisning, øvingsoppgaver og tilgang til kran / heismaskineri i klasserommet. Det blir anledning å øve på kjøreteknikk på traverskran i løpet av kursets innledene praktiske del modul 3.7

Traverskran G4 Kurs image

Traverskran G4 Kurs

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster / avganger hver dag til / fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for / være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad / toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:

Vi avholder mange forskjellige kurs og læretiltak i kurssentret innen kran & løft og materialhåndtering. Vi gjennomfører avsluttende prøver/eksamen via Multitest (uavhengig prøving). Ved ikke bestått prøve vil gjennomføring av ny prøve koste kr 950,- pr prøve. Etter gjennomført praktisk kjøring i bedrift skal det avholdes avsluttende PRAKTISK prøve/UTSJEKK. Vi har satt en fastpris på kr 1800,- pr utsjekk/stk. Tilkjøringer vil tilkomme.
Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.
Hovedmålet vårt er økt risikobevissthet hos kursdeltakeren etter endt kurs.

Her er litt mere info om hva du lærer på dette læretiltaket, læreplanmål.

1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av traverskraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
2. Kunne forklare hvordan de vanligste typer traverskraner er konstruert og montert.
3. Kunne forklare grunnprinsippene for kranas elektriske anlegg, og hvordan det elektriske anlegget skal vedlikeholdes.

4. Kunne forklare riktig og sikker betjening, samt kjenne til faremomenter ved tablå- og radiostyrte traverskraner.
5. Kunne forklare funksjon og virkemåte for sikkerhetsbrytere som er montert på traverskraner.
6. Kunne forklare funksjon og virkemåte antikollisjonssystemer for traverskraner.

7. Kunne redegjøre for hvilke belastninger traverskraner er konstruert for.
8. Kunne redegjøre for spesielle sikkerhetsregler før-, under og etter bruk av traverskraner.
9. Kunne forklare viktige kontroll og vedlikeholds punkter for traverskraner.

10. Kjenne til hvilke forholdsregler som må tas i forbindelse med vedlikehold og kontroll av kraner mht. strømfremføringer.
11. Kunne redegjøre for regler vedr. kontroll av bro- og traverskraner, hvordan dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før kraner tas i bruk.
12. Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. konstruksjon, montering og bruk av traverskraner.

13. Kunne vise og forklare funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på bro og Traverskraner.
14. Kunne vise og forklare viktige kontrollpunkter på bro-og Traverskraner før, under og etter bruk.
15. Kunne forklare viktige kontrollpunkter på kranbane med endestoppere.

16. Kunne forklare pinsipp for funksjon og virkemåte for overlastsikkerhetsutstyr, samt grensebrytere på bro-og Traverskraner.
17. Kunne vise prinsipp for å ta inn sleng som har oppstått på last under kjøring.
18. Kunne forklare hvordan man forandrer antall parter / skjæringer på krokblokk.