Teleskoptruck kurs – klasse C1 & C2

Teleskoptruck bevis

Teleskoptruckkurs for alle som skal bli teleskoptruckfører. Opplæringen gjelder opptil 10 T løftekapasitet for teleskoptruck klasse C1 og C2. C1 har fast overvogn. C2 er rundtsvingende.

Forkunnskap: Tidligere gjennomgått sertifisert opplæring med truckførerbevis, anleggsmaskiner eller lastebilkran.

Pris på læretiltaket: Kr 3700,- Prisen inkluderer alle gebyrer, utstedelse av dokumentasjon / kompetansebevis og læremateriell.

Varighet: 6.5 timer. Praktisk kjøring og betjening av teleskoptruck modul 4.2 er på 8 timer for C1 og 4 timer tillegg for C2, og kommer i tillegg til denne modul.

Målsetting med læretiltaket

Sertifikat på teleskoptruck:

Gi blivende førere av teleskoptruck en teoretisk grunnopplæring slik at de blir satt i stand til å utføre varierte arbeidsoppgaver på en sikker måte med teleskoptruck. Videre skal teleskoptruck bevis gi truckføreren praktisk forståelse for truckens muligheter og begrensninger. Modul 4.2 (mengdetreningen) kan gjennomføres med fadderordning i en bedrift med godkjent fadder eller i vår sertifiserte opplæringsvirksomhet.

Etter at mengdetreningen er gjennomført og dokumentert i egen timelogg, skal det avholdes en avsluttende praktisk prøve (utsjekk) med sensor fra sertifisert opplæringsvirksomhet.
Den som innehar kompetansebevis C1 og vil utvide til C2 må avlegge en praktisk prøve på rundtsvingende teleskoptruck samt dokumentere 4 timer praktisk kjøring gjennom fadderordning eller kjøre timene i vår sertifiserte opplæringsvirksomhet.

Teleskoptruck Kurs - Klasse C1 & C2 image

Vurdering:

Læretiltaket avsluttes med en test / prøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper. Instruktørene som underviser på teleskoptruckkurs har solid pedagogisk bakgrunn og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen og ved avsluttende prøve.

Prøven inneholder ca 30 spørsmål og er av «multippelchoice» type, dvs du skal svare ved å krysse av i et av flere svar alternativer. Det er satt av 1 time til prøven. Tillatte hjelpemidler er skrive / tegnesaker, kalkulator og kladdeark.

Arbeidsmåter:

Undervisningen gjennomføres blant annet gjennom å demonstrere konstruksjon, virkemåte og oppbygning ved hjelp av gode modeller av trucker samt ha tilgang til trucker i teoriundervisningen. Stabilitet, sikker bruk og bomkonstruksjoner / lastdiagram er sentrale delområder som blir belyst.

Telescoptruck C1 / C2

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster / avganger hver dag til / fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for / være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad / toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:

Vi avholder mange forskjellige kurs og læretiltak i kurssentret innen kran & løft og materialhåndtering. Vi gjennomfører avsluttende prøver/eksamen via Multitest (uavhengig prøving). Ved ikke bestått prøve vil gjennomføring av ny prøve koste kr 950,- pr prøve. Etter gjennomført praktisk kjøring i bedrift skal det avholdes avsluttende PRAKTISK prøve/UTSJEKK. Vi har satt en fastpris på kr 1800,- pr utsjekk/stk. Tilkjøringer vil tilkomme.
Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.
Hovedmålet vårt er økt risikobevissthet hos kursdeltakeren etter endt kurs.

Her er litt mere info om hva du lærer på teleskoptruckkurs.

1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av teleskoptruck, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse ulykkene kan forebygges.
2. Kunne forklare grunnprinsippene for teleskoptruckens konstruksjon og virkemåte, samt nødprosedyrer, krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold.
3. Kjenne til viktige sikkerhetspunkter på teleskoptruck før, under og etter bruk.

4. Kunne forklare riktig bruk, samt faremomenter ved bruk og feilbruk.
5. Kjenne til mangfoldet av teleskoptrucker og tilleggsutstyr innenfor klasse C1 og C2, og kunne angi deres bruksområde.
6. Kjenne til teleskoptruckens stabilitet under forskjellige kjøreforhold og ved oppstilling og bruk.

7. Forklare hva som menes med løftekapasitet, belastningens påvirkning på stabilitet, løftehøyde og arbeidshøyde.
8. Kjenne til hvordan teleskoptruckens løftekapasitet og stabilitet forandrer seg ved bruk av teleskopbom med tilleggsutstyr.
9. Forstå teleskoptruckens merking / skilt, lastdiagrammer, avlesning av diagrammet ved belastningens forskjellige plasseringer og arbeidshøyder.