Anhukerkurs / Stroppekurs G11

Løfteredskap. Stroppe – Anhukerkurs. Modul 2.3

G 11 stroppekurs

For personell som skal bli anhuker – signalgiver, kranfører eller rigger. Offshore kjøres dette læretiltaket etter opplæringsplan O 1.1 (Løfteredskap) og er på 24t, dvs = modul 1.1 + modul 2.3 for landbasert industri.

Forkunnskap: Gjennomført og bestått modul 1.1 (HMS)

Pris på læretiltaket: Kr 3800,- Prisen inkluderer gebyrer, utstedelse av dokumentasjon / kompetansebevis og læremateriell.

Varighet: 16 timer undervisning.

Målsettingen med anhukerkurs:

G11 Stropp og anhukerkurs skal gi anhukere og kranførere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap slik at uønskede hendelser ikke inntreffer og G11 sertifikat kan utstedes.

Stroppekurs G11 image

Vurdering:

Læretiltaket avsluttes med en test / prøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper. Instruktørene som underviser på stroppekurs har solid pedagogisk bakgrunn og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen og ved avsluttende prøve.

Prøven inneholder ca 30 spørsmål og er av «multippelchoice» type, dvs du skal svare ved å krysse av i et av flere svar alternativer. Det er satt av 1 time til prøven. Tillatte hjelpemidler er skrive / tegnesaker, kalkulator og kladdeark.

Arbeidsmåter:

Undervisningen gjennomføres blant annet gjennom å demonstrere løfteutstyr fra et rikholdig lager med defekt løfteutstyr for å synliggjøre løfteutstyrets muligheter og begrensninger. Dette kan f.eks være fibersling, ståltaustropper, kjettingsling, øyebolter, plateklyper og sjakkel.

På stroppekurs får kursdeltakerne prøve å stroppe opp / anhuke forskjellige objekter som så skal løftes med kran, både symmetriske og usymmetriske løft. Denne praktiske tilnærmingen er svært viktig for forståelsen av farepotensialet i dette viktige fagområdet.

Husk! Ingen lærer å svømme ved bare å sitte og høre på noen snakke om svømming !

Stroppekurs G11

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster / avganger hver dag til / fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for / være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad / toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:

Vi avholder mange forskjellige kurs og læretiltak i kurssentret innen kran & løft og materialhåndtering. Vi gjennomfører avsluttende prøver/eksamen via Multitest (uavhengig prøving). Ved ikke bestått prøve vil gjennomføring av ny prøve koste kr 950,- pr prøve. Etter gjennomført praktisk kjøring i bedrift skal det avholdes avsluttende PRAKTISK prøve/UTSJEKK. Vi har satt en fastpris på kr 1800,- pr utsjekk/stk. Tilkjøringer vil tilkomme.
Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.
Hovedmålet vårt er økt risikobevissthet hos kursdeltakeren etter endt kurs.

Her er litt mere info om hva du lærer på dette læretiltaket, læreplanmål.

HOVEDMÅL: 

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

DELMÅL: Opplært person skal:

1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av løfteredskap i en løfteoperasjon og hvordan disse kan forebygges.
2. Kunne reglene for merking, dokumentasjon, bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kassering av ulike typer løfteredskap.
3. Ved hjelp av løftetabeller kunne velge riktig løfteredskap med hensyn til type last, mulighet for anhuking og løftevinkler.

4. Kunne vise riktig bruk av ulike typer løfteredskap.
5. Kunne vise riktig bruk av signaler og tegn i forbindelse med løfteoperasjoner.
6. Ha kjennskap til riktig bruk av radio i forbindelse med løfteoperasjoner.