Stortruck T8 Kurs

Truckførerkurs stortruck–Opplæringen gjelder for truck over 10 tonnløftekapasitet.

Truckførerbevis 2.1, 3.1 og 4.2
• Inneha førerkort klasse B
• Praksis T8

Pris på stortrucksertifikat: Kr 3800,- Prisen inkluderer alle gebyrer, utstedelse av dokumentasjon / kompetansebevis og læremateriell.

Varighet: 8 timer.

Målsetting med truckførerkurs stortruck:

Gi blivende førere av stortruck en teoretisk grunnopplæring slik at de blir satt i stand til å utføre sikre arbeidsoppgaver med stortruck. Videre skal opplæringen gi truckføreren praktisk forståelse for de store krefter som er i sving.

Etter at mengdetreningen er gjennomført og dokumentert i egen timelogg, skal det avholdes en avsluttende praktisk prøve (utsjekk) med sensor fra sertifisert opplæringsvirksomhet. Den mest aktuelle klassen er T 8.1 truck.

Stortruck T8 - Kurs image

Vurdering:

Læretiltaket avsluttes med en test / prøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper. Instruktørene som underviser på truckførerkurset har solid pedagogisk bakgrunn og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen og ved avsluttende prøve.

Prøven inneholder ca 30 spørsmål og er av «multippelchoice» type, dvs du skal svare ved å krysse av i et av flere svar alternativer. Tillatte hjelpemidler er skrive / tegnesaker, kalkulator og kladdeark.

Arbeidsmåter:

Undervisningen gjennomføres blant annet gjennom å demonstrere konstruksjon, virkemåte og oppbygning ved hjelp av gode modeller av trucker samt ha tilgang til truck i teoriundervisningen. Stabilitet og godshåndtering er sentrale fagområder som blir belyst.

Stortruck T8 – Kurs

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster / avganger hver dag til / fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for / være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad / toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:

Vi avholder mange forskjellige kurs og læretiltak i kurssentret innen kran & løft og materialhåndtering. Vi gjennomfører avsluttende prøver/eksamen via Multitest (uavhengig prøving). Ved ikke bestått prøve vil gjennomføring av ny prøve koste kr 950,- pr prøve. Etter gjennomført praktisk kjøring i bedrift skal det avholdes avsluttende PRAKTISK prøve/UTSJEKK. Vi har satt en fastpris på kr 1800,- pr utsjekk/stk. Tilkjøringer vil tilkomme.
Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.
Hovedmålet vårt er økt risikobevissthet hos kursdeltakeren etter endt kurs.

Her er litt mere info om hva du lærer på stortruck T8 kurs.

Teoretisk opplæringsmodell for personer med kompetansebevis for trucker med løftekapasitet t.o.m. 10 000 kg, og som ønsker kompetansebevis for trucker med løftekapasitet over 10 000 kg, gjelder flg:

• For å få kompetansebevis som truckfører i klasse T6, må vedkommende ha hatt kompetansebevis i klasse T5 i minst ett år, og praktisert truckkjøring i klasse T5 i sitt arbeid.
• For å få kompetansebevis som truckfører i klasse T7 og T8, må vedkommende ha hatt kompetansebevis i klasse T4 i minst ett år, og praktisert truckkjøring i klasse T4 i sitt arbeid.
• Inneha førerkort i klasse B (person- / varebil) gjelder alle 3 klasser.

Forklaring av T klasser

T6 = Sidelaster
T7 = Portaltruck
T8 = Motvektstruck med gaffelarmer
T8.1 = Motvektstruck med permanent containeråk
T8.2 = Motvektstruck med permanent tømmerklo
T8.4 = Motvektstruck med teleskopisk bom