Stillaskurs – Stillasbygger Kurs

Stillaskurs for arbeid med stillas.

Grunnleggende stillaskurs:

For alle som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv inntil 9 meter. Stillaskurs over 9 meter er et mer omfattende kurs.

Forkunnskap: Ingen spesielle.

Stillaskurs teori og praksis:

Pris på teoretisk del grunnleggende stillaskurs: Kr 3700.- Prisen inkluderer alle gebyrer, utstedelse av dokumentasjon og læremateriell.

Varighet teoretisk del: 2 dager.

Varighet praktisk del: (kan også gjennomføres i bedrift): 2 dager praktisk øvelse i montering og demontering av stillas, herunder bruk av personlig verneutstyr. (Pris på forespørsel)

Målsetting med læretiltaket:

Stillaskurs krav fra myndighetene tilsier at opplæringen skal ta hensyn til mulige faremomenter ved arbeid med stillas som skal særskilt omfatte:

• Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset.
• Kunne ivareta sikkerheten ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset, og sette i verk tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander.
• Kunne gjøre en vurdering av stillasmateriellets vedlikeholdstilstand med hensyn til utsortering av uforsvarlig
stillasmateriell, bl.a. råte, korrosjon og sprekker og iverksette sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset, tillatte belastninger.
• Kunne utføre sikkerhetskontroll av stillas og kunne vurdere annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller endring kan medføre.


påmelding image graphic

  NYHET! Ta dette kurset via Skype!

Vurdering:

Læretiltaket avsluttes med en test / prøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper. Instruktørene som underviser på stillasbyggerkurs har solid pedagogisk bakgrunn og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen og ved avsluttende prøve.

Prøven inneholder ca 20 spørsmål og er av «multippelchoice» type, dvs du skal svare ved å krysse av i et av flere svar alternativer. Det er satt av 1/2 time til prøven. Arbeidstaker som har gjennomført og bestått denne opplæringen er å anse som kvalifisert person for arbeid med stillas med øverste stillasgulv inntil 9 meter.

Arbeidsmåter:

Undervisningen gjennomføres blant annet gjennom å integrere teori og praksis på en slik måte at kursdeltakeren forstår hva dårlig festet eller skadet stillasmateriell medfører av økt risiko for uønskede hendelser.

 

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster / avganger hver dag til / fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for / være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad / toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:

Vi avholder mange forskjellige læretiltak i kurssentret innen kraner, masseforflytningsmaskiner, trucker, rigging, stropping / fallsikring, pakking og sikring av gods i lastbærere, kontrollørkurs for kontrollører i sakkyndig virksomhet, boltetrekking / flensetrekking, varmt arbeid m.m.

Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. landbasert industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.

Målet vårt, i tillegg til at kursdeltakeren naturligvis skal inneha teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, er en positiv opplevelse av læretiltaket i trivelige kurslokaler med en enkel, men god og sunn lunch, samt dyktige og engasjerte instruktører som tar vare på deg den tiden du er hos oss.


påmelding image