Om Didakt AS

Selskapet ble startet i 1997 som en sertifisert opplæringsvirksomhet/sakkyndig virksomhet og byttet navn til Didakt AS i 2015. Navneendringen ble gjort for å tydeliggjøre satsingen på opplæring og erkjennelsen av at god læring, ikke bare består av oppfylling av faktakunnskaper, men også didaktikk og pedagogikk som viktige elementer.

Vi leverer industrielle opplæringstjenester på et høyt faglig nivå. Instruktørene bisitter bred kompetanse og jobberfaring både fra offshore og fra landbasert industri innen: faglig ledelse i sakkyndig virksomhet, operasjonell erfaring offshore, granskning av ulykker offshore/onshore, prosjektoppfølging, kran & løft/ materialhåndtering, prosjektledelse, innkjøp, sertifiseringsprosess nytt løfteutstyr, montasje og reparasjoner/vedlikehold.

Med riktig og relevant praksis hos instruktørene i forhold til aktuelt læretiltak, mener vi å være en godt kvalifisert aktør i kursmarkedet for sertifisert sikkerhetsopplæring.

Vi tilfører relevant kunnskap til kursdeltakeren, noe som vil være en bidragsyter til bedre sikkerhetskultur og riktig jobbutførelse i din bedrift. Medarbeidere med riktige kunnskaper og gode holdninger til sikkerhet, vil øke bedriftens produktivitet!

Didakt AS er akseptert/sertifisert av NEMCO, medlemsbedriftene tilhørende Norsk Olje og Gass sitt Basefaglige Nettverk, Sjøfartsdirektoratet, Norsk Brannvernforening og Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap på de ulike læretiltakene.

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster/avganger hver dag til/fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for/være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad/toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:

Vi avholder mange forskjellige kurs og læretiltak i kurssentret innen kran & løft og materialhåndtering. Vi gjennomfører avsluttende prøver/eksamen via Multitest (uavhengig prøving). Ved ikke bestått prøve vil gjennomføring av ny prøve koste kr 950,- pr prøve. Etter gjennomført praktisk kjøring i bedrift skal det avholdes avsluttende PRAKTISK prøve/UTSJEKK. Vi har satt en fastpris på kr 1800,- pr utsjekk/stk. Tilkjøringer vil tilkomme.

Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.

Hovedmålet vårt er økt risikobevissthet hos kursdeltakeren etter endt kurs.

Våre instruktører:

 

Bent Are Walther

Instruktør.

Leder for Nordic Fire and Safety as i Sandnessjøen. Jobber med brann og sikkerhet rettet mot landbasert industri, maritimt og off-shore.

Utrykningsleder ved brannstasjonen i Sandnessjøen med 12 års erfaring. Regional instruktør for brannstasjoner på Helgeland.

Kompetanse gjennom Norges brannskole, Br1 befalsutdanning.

 

IMG_2133

Oddleif Øfeldt

Instruktør.

Ansatt i Vefsn Kommune som prosjektleder, HMS-ansvarlig Teknisk Drift og leder for AMU utvalg.
Ingeniør anleggsteknisk linje. Kursleder ved AMO senter, linje for maskinførere. Prosjektleder i NVE, ansvar for veiutbygging Statens Vegvesen.

Daglig leder for maskinentreprenør firma hvor et av prosjektene var siste utbygging av Alcoa Mosjøen. Befalsopplæring fra Fallskjermjegerskole med spesialopplæring som dykkerleder, sprenging, fjellklatring o.l innen sikkerhet.

 

Solvang1

Stian Brørs Solvang

Instruktør.

Ansatt i ASCO forsyningsbase Sandnessjøen som HMSK leder. Undervisningskompetanse fra voksenopplæring, bakgrunn som lærer med spesialpedagogikk.

Kranfører med fagbrev i kran –og løfteoperasjonsfaget, kran –og løfteansvarlig i Helgelandsbase AS Systemansvarlig for Helgelandsbase sitt kvalitets – / miljøstyrings – og avviksregistreringssystem TQM. Har jobbet med generell sikkerhet på forsyningsbaser og deltatt på mange relevante læretiltak/kurs innen temaet sikring.

 

Normo1

Morten Normo

Instruktør.

Ansatt i Statoil som logistikkleder på Statfjord C. Teknisk og operasjonell erfaring med kraner og løfteutstyr siden 1989.

Undervisningserfaring fra 1994, blant annet på stroppekurs, traverskranførerkurs, riggerkurs og kontrollørkurs for taljer og løfteredskap. Av relevant utdannelse nevnes Teknisk Fagskole maskin og studiet «Pedagogikk og veiledning» ved høyskolen på Nesna.

 

Aasen1

Torstein Aasen

Daglig leder/instruktør.

Maskiningeniør med fagbrev og praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere. Undervisningserfaring fra 1989, sakkyndig virksomhet fra 1999 som kontrollør og faglig leder S1. Sakkyndig person kl A Sjøfartsdirektoratet. Kurs innen logistikk og organisasjon og ledelse.

Prosjekter offshore / onshore relatert til kran & løft. Fagrevisor for sertifiseringsorganer i Norge og ulykkes granskning.

 

Wenche Marseliussen

Wenche Marseliussen

Kursansvarlig.

Økonomi / Regnskap / Lønn.