NOG 116 Pakking og sikring av last

NOG 116 – pakking og sikring av last er for alle som skal pakke og sikre gods i containere (lastbærere generelt) offshore eller på land.

Forkunnskap: Gjennomført og bestått grunnleggende modul 1.1 (HMS) og stroppe anhuker (løfteredskap) modul 2.3 alternativt O-1.1 (24t) stroppekurs.

Pris på NOG 116 kurs:

Kr 13800,- Prisen inkluderer alle gebyrer, utstedelse av dokumentasjon / kompetansebevis og læremateriell.

Varighet: 24 timer undervisning.

Målsetting med læretiltaket:

Gi personell som leder, koordinerer og arbeider med sikring av last en grunnopplæring i lastsikring og brukerkontroll av lastbærere. Læretiltaket dekker kravene til dokumenterbar opplæring i forskrift F-703 §10-2 og NOG retningslinjer.

Lastsikringskurs - NOG 116 image

Vurdering etter endt opplæring: Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig flervalgsprøve. Den skriftlige prøven består av 30 spørsmål. Det kreves minst 24 riktige svar.

Praktisk vurdering: Den praktiske opplæringen avsluttes med en praktisk prøve. Deltakerne blir vurdert i forhold til:

A: Planlegge, samt gjennomføre brukerkontroll, pakking og sikring av en gitt last.
B: Sikkerhet under arbeidsoperasjonen.

Den praktiske prøven vurderes som bestått dersom de to elementene, som er oppført over, hver for seg gir karakteren 2 eller høyere på en karakterskala fra 1 – 6, der 6 er best.

Evaluering ved endelig evaluering brukes karakterskala: ”Bestått” / ”Ikke bestått”. Avsluttende prøve skal utarbeides og revideres av Faggruppen. Innholdet i prøven skal dekke delmålene i denne kursplanen. Avsluttet og bestått opplæring skal dokumenteres av opplæringsvirksomheten

Arbeidsmåter:

Opplæringen gjennomføres med realistiske øvelser. Sikkerhetsmessige forhold vektlegges i undervisningen. Den teoretiske delen av opplæringen relateres til den praktiske opplæringen, slik at deltakerne får en god helhetsforståelse. Deltakerne skal gjennomføre øvelsene gruppevis, og med fortløpende veiledning av instruktør.

Lastsikringskurs NOG 116

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster / avganger hver dag til / fra begge flyplasser.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for / være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og oljebasen på Horvnes.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Sandnessjøen rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Sandnessjøen. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Sandnessjøen kl 21.30.

Overnatting:
Det er to hoteller i sentrum av Sandnessjøen med kort vei til oljebasen.

Generell info:

Vi avholder mange forskjellige læretiltak innen kraner, masseforflytningsmaskiner, trucker, rigging, stropping / fallsikring, kontrollørkurs for kontrollører i sakkyndig virksomhet, boltetrekking / flensetrekking, varmt arbeid m.m.

Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. landbasert industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.

Målet vårt, i tillegg til at kursdeltakeren naturligvis skal inneha teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, er en positiv opplevelse av læretiltaket i trivelige kurslokaler med en enkel, men god og sunn lunch, samt dyktige og engasjerte instruktører som tar vare på deg den tiden du er hos oss.

Her er litt mere info om hva du lærer på dette læretiltaket, læreplanmål.

Opplært person skal:

1. Kunne redegjøre for ulike typer hendelser som kan forårsakes ved feil sikring av last, feil valg av lastebærere og feil / mangler ved lastebærere. Ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
2. Kjenne til hvilke lover, forskrifter, standarder og retningslinjer som gjelder vedrørende sikring av last og brukerkontroll av lastbærere.
3. Kunne redegjøre for korrekt plassering av last, valg og bruk av ulike typer lastbærere og lastsikringsutstyr.

4. Kunne utføre brukerkontroll av lastebærere og lastsikringsutstyr, og kjenne til kriteriene for å vurdere om utstyret kan brukes.
5. Forstå, å redegjøre for verdien av vedlikehold.
6. Kunne redegjøre for hvilke belastninger lastsikringsutstyr blir utsatt for.

7. Kunne redegjøre for riktig bruk av barriere- og avstemplingsmateriell.
8. Kunne redegjøre for forholdet mellom friksjon, vekt og underlag.
9. Kunne redegjøre for valg av lastsikringsutstyr i forhold til festepunktenes styrke i lastebærere.

KURSPLAN LÆRETILTAK 24 TIMER

NB! Detaljert timeplan / kursprogram med tidspunkter og emner vil bli utdelt ved kursstart.

Del 1. Teori 6 timer

Årsaker til uønskede hendelser
Avviksrapportering
Risikovurdering og risikostyring

Barrierer
Arbeidsmiljøloven
Vegtrafikkloven

Forskrift om Bruk av kjøretøy Best. Nr. 92
Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Forskrift nr. 1357
NS-EN 12195 – 2 og 3

DNV 2.7-1
NS-EN 12079 1, 2, 3
Norsk olje og gass – retningslinje 116

Bruk av personlig verneutstyr
Ulike typer lastbærere, konstruksjon, funksjon og virkemåte
Valg av lastbærere

Brukerkontroll av lastebærere, kriterier for bruk
Planlegging av innlastning
Festepunkter i lastebærere

Krefter man sikrer lasten for
Dokumentasjon for utført lastsikring og brukerkontroll av lastebærere

Del 2. Praksis 13  timer

Korrekt bruk av personlig verneutstyr
Egen og andres sikkerhet
Typeopplæring på truck, inkl. relevant tilleggsutstyr

Gjennomføre brukerkontroll av lastebærere
Sikring av last til paller
Planlegge innlasting og sikring av ulike typer last i ulike typer lastbærere, inkl. bil / transportflak / tralle

Funksjon av lastsikringsutstyr, som fiber og kjetting
Bruk av lastsikringsutstyr, barriere og avstemplingsmateriell
Kontroll av lastsikringsutstyr

Gjennomføre innlasting og lastsikring av ulike typer last i forskjellige lastbærere
Bruk av ulike hjelpeverktøy

Del 3. Evaluering 5 timer

Avsluttende prøver gjennomføres selvstendig og uten hjelpemidler.