Liftkurs / Arbeid i høyden – Personløfter

Opplæringsplan fra PLF som fører til liftkurs bevis.

Liftkurs / arbeid i høyden – personløfter er for alle som skal bli operatør / fører av lift i klasse A og B

Forkunnskap: Ingen spesielle. Kursdeltaker må være fylt 18 år, teoriopplæring kan gjennomføres fra fylte 17 år.

Pris på liftkurs bevis: Kr 3400.- Prisen inkluderer gebyrer, utstedelse av dokumentasjon / kompetansebevis og læremateriell.

Varighet: 10 timer (1 dag) undervisning.

I samarbeid med Cramo AS arrangerer vi liftkurs Nordland.

Målsetting med liftkurset:

Må man haliftkursog personløfter «sertifikat» For å oppfylle myndighetenes pålegg til dokumenterbar opplæring på lift er et liftkurs en god start.Krav til liftkurs og liftopplæring ble «innført» i 1998. Hensikten var å gi førere av lift en teoretisk og praktisk grunnopplæring.Målet med opplæringen er å kunne utføre enkle risikovurderinger og utøve sikker bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeid i høyden unngås.

Liftkurs / Arbeid i Høyden - Personløfter image

  NYHET! Ta dette kurset via Skype!

Vurdering etter endt opplæring:

Liftkurs avsluttes med en teoriprøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper. Instruktørene som underviser på liftkurset har solid pedagogisk bakgrunn og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen og ved avsluttende prøve.

Teoriprøven inneholder ca 20 spørsmål og er av «multippelchoice» type, dvs du skal svare ved å krysse av i et av flere svar alternativer. Det er satt av 1 time til prøven. Tillatte hjelpemidler er skrive/tegnesaker, kalkulator og kladdeark.

Arbeidsmåter:

Operatører av lifter utfører ofte arbeid på steder de ikke er kjent fra før, vi forsøker å fokusere på de ulykkestilbudene som er tilstede i eks. industri og bygg & anlegg. Læretiltaket er omtrent likt fordelt mellom teori og praksis. Feilvurderinger og mangel på kunnskap kan ha store konsekvenser og føre til alvorlige skader på personell og materiell.

Sikker bruk av lift vil gå som en rød tråd gjennom både teori- og praksisundervisning. Kursdeltakerne vil få prøve både selvgående bomløftere, saxeløftere og tilhengermonterte lifter. Nødsenke prosedyre ved driftsstans på maskinen inngår som øvelse.

Personløftere er inndelt i klassene:

A = Manuelt flyttbare og henger monterte personløftere med betjening fra plattform / kurv
B = Alle personløftere som blir forflyttet og betjent fra plattform eller kurv
C = Alle personløftere montert på bil- eller kjøretøy, men betjent fra plattform eller kurv.

Liftkurs / Arbeid i høyden / Personløfter

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster / avganger hver dag til / fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for / være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad / toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:
Vi avholder mange forskjellige læretiltak i kurssentret innen kraner, masseforflytningsmaskiner, trucker, rigging, stropping / fallsikring, pakking og sikring av gods i lastbærere, kontrollørkurs for kontrollører i sakkyndig virksomhet, boltetrekking / flensetrekking, varmt arbeid m.m.

Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. landbasert industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.

Målet vårt, i tillegg til at kursdeltakeren naturligvis skal inneha teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, er en positiv opplevelse av læretiltaket i trivelige kurslokaler med en enkel, men god og sunn lunch, samt dyktige og engasjerte instruktører som tar vare på deg den tiden du er hos oss.

Her er litt mere info om hva du lærer på dette læretiltaket, læreplanmål.

HOVEDMÅL:

Målsettingen med opplæringen er at den som får opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om teoretisk og praktisk sikker bruk av lift, slik at ulykker ved oppstilling og bruk unngås.

DELMÅL:

Opplært person skal:

1. Kunne forklare valg av lift, riktig bruk, samt faremomenter ved bruk og feilbruk.
2. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av lift, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse ulykkene kan forebygges.
3. Forstå lift merking / skilt, lastdiagrammer, avlesning av diagrammet ved belastningens forskjellige plasseringer og arbeidshøyder.

4. Kjenne til mangfoldet av personløftertyper innenfor klasse A, B og C og kunne angi deres bruksområde.
5. Kunne forklare grunnprinsippene for liftens konstruksjon og virkemåte, samt nød prosedyrer, krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold.
6. Kjenne til viktige sikkerhetspunkter på liften før, under og etter bruk.

7. Kjenne til liftens stabilitet under forskjellige kjøreforhold og ved oppstilling og bruk.
8. Forklare hva som menes med løftekapasitet, belastningens påvirkning på stabilitet, løftehøyde og arbeidshøyde.
9. Kjenne til at liftens løftekapasitet og stabilitet forandrer seg ved bruk teleskopboom og utskyt av arbeidsplattform.

10. Kjenne til de forskjellige typer arbeidskurver / arbeidsplattformer på personløftere.
11. Kjenne til fremgangsmåten ved sleping (tauing), samt forflytting av lifter med og uten personer.
12. Kjenne til sikkerhetsrutiner og faremomenter ved fylling av drivstoff, og ladning.
13. Vurdere om det skal skrives SJA, Sikker Jobb Analyse.