Lastebilkran G8 kurs, Modul 2.8 + 3.8

Læretiltak / kurs for alle som skal bli operatør / fører av lastebilkran.

Forkunnskap: Gjennomført og bestått grunnleggende modul 1.1 (HMS) og stroppe anhuker (løfteredskap) modul 2.3.

Kranførerkurs G8 pris: Kr 7900,- Prisen inkluderer alle gebyrer, utstedelse av dokumentasjon / kompetansebevis og læremateriell.

Varighet: 28 timer undervisning.

Målsetting med lastebilkran G8 kurs:

G8 kurs skal gi førere av lastebilkraner en teoretisk grunnopplæring slik at de blir satt i stand til å utføre enkle risikovurderinger og utøve sikker bruk av lastebilkran, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. I modul 3.8 får kursdeltakerne pakke ut krana og gjøre noen enkle løfteoperasjoner.

Modul 4.8 (mengdetreningen på 40t) kan gjennomføres med fadderordning i en bedrift med godkjent fadder eller ved vårt kurssenter (24t). Etter at mengdetreningen er gjennomført og dokumentert i egen timelogg, skal det avholdes en avsluttende praktisk prøve (utsjekk) som ved bestått gir kransertifikat G8.

Lastebilkran Kurs Image

Vurdering etter endt opplæring:

Lastebilkrankurs avsluttes med en test / prøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper. Instruktørene som underviser på lastebilkrankurs har solid pedagogisk bakgrunn og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen og ved avsluttende prøve.

Prøven inneholder ca 30 spørsmål og er av «multippelchoice» type, dvs du skal svare ved å krysse av i et av flere svar alternativer. Det er satt av 2 timer til prøven, tillatte hjelpemidler er skrive / tegnesaker, kalkulator og kladdeark.

Arbeidsmåter:

Undervisningen gjennomføres blant annet gjennom tavleundervisning, øvingsoppgaver og tilgang til lastebilkran ved kurssentret. Det blir anledning å øve litt på kjøreteknikk i løpet av G8 kursets praktiske del modul 3.8.

Lastebilkran G8 Kurs

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster / avganger hver dag til / fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for / være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad / toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:

Vi avholder mange forskjellige kurs og læretiltak i kurssentret innen kran & løft og materialhåndtering. Vi gjennomfører avsluttende prøver/eksamen via Multitest (uavhengig prøving). Ved ikke bestått prøve vil gjennomføring av ny prøve koste kr 950,- pr prøve. Etter gjennomført praktisk kjøring i bedrift skal det avholdes avsluttende PRAKTISK prøve/UTSJEKK. Vi har satt en fastpris på kr 1800,- pr utsjekk/stk. Tilkjøringer vil tilkomme.
Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.
Hovedmålet vårt er økt risikobevissthet hos kursdeltakeren etter endt kurs.

Her er litt mere info om hva du lærer på dette læretiltaket, læreplanmål.

HOVEDMÅL: Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av lastebilkraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

DELMÅL: Opplært person skal:

1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av lastebilkraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
2. Kunne forklare hvordan de vanligste typer lastebilkraner er konstruert og montert på forskjellige typer kjøretøy.
3. Kunne forklare grunnprinsippene for kranens konstruksjon og virkemåte, samt viktigheten av vedlikehold.

4. Kunne forklare riktig bruk, samt faremomenter ved betjening av lastebilkraner med spaker og fjernstyring.
5. Kunne redegjøre for riktig oppstilling av kran og hvilke belastninger de er konstruert for.
6. Kjenne til regler og hvilke forholdsregler som gjelder for bruk av kraner i nærheten av elektriske ledninger.

7. Kunne redegjøre for spesielle sikkerhetsbestemmelser for føring av kran og angi hvilke forholdsregler som må tas for sikker bruk av lastebilkraner.
8. Kunne forklare viktige kontrollpunkter på lastebilkraner før, under og etter bruk.
9. Forstå prinsippene for stabilitet på lastebilkraner, og ha forståelse for veltelinjer mht. stabilitet og arbeidsområde ved bruk.

10. Kunne bruke lastdiagram for å finne ut løftekapasiteter og arbeidsområder for lastebilkraner.
11. Kunne forklare funksjon og virkemåte for overlastsikkerhetsutstyr som er montert på lastebilkraner
12. Kunne redegjøre for hvorfor kraner skal sertifiseres og kontrolleres av sakkyndig virksomhet i Norge, hvordan dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før kraner tas i bruk.

13. Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. konstruksjon, montering og bruk av lastebilkraner.
14. Kunne redegjøre for aktuelle bestemmelser i kjøretøyforskriften når det gjelder innfesting av kran og påbygg, og vegtrafikklovgivningens bestemmelser når det gjelder sammenlegging av lastebilkran og sikring av last / kran.
15. Kunne redegjøre for aktuelle lover og forskrifter for personbefordring.

16.Kunne forklare funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på lastebilkraner.
17. Kunne forklare og vise korrekt ”utpakking” og sammenlegging av lastebilkran.
18. Kunne vise viktige kontrollpunkter på lastebilkraner før, under og etter bruk.

19. Kunne vise hvordan front- og bakmonterte lastebilkraner skal stilles opp og betjenes riktig.
20. Kunne vise veltelinjer mht. oppstilling og bruk av lastebilkraner.
21. Kunne forklare funksjon og virkemåte for overlast sikringsutstyr på lastebilkraner, samt vise riktig innstillinger og betjening av lastsikringsutstyret.

22. Kunne vise hvordan lastdiagram på lastebilkraner skal brukes i praksis.
23. Kunne vise prinsipp for å ta inn sleng som har oppstått på last under kjøring.
24. Kunne vise montering av manuelle bomforlengere på lastebilkraner.

25. Kunne vise viktige kontrollpunkter mht. montering og demontering av konsollmonterte lastebilkraner.
26. Kunne forklare hvordan personbefordring kan foretas sikkert med Lastebilkraner.