Kurs via Skype

kurs via skype

NYHET – KURS LIVE VIA SKYPE!

 
Vi kjører nå dette kurset med moderne teknologi, via Skype for Business som læringsplattform. Det foreligger mye forskning rundt hva god opplæring er og vi tenker at det ikke alltid er nødvendig å reise bort for å sitte sammen med 20 andre for å lære noe nytt gjennom kompetansegivende kurs.

Postulat: Dersom en ikke har behov for å lukte eller smake på hverandre, er denne undervisningsformen svært bærekraftig og et godt supplement til den tradisjonelle klasserom undervisning.

Kort fortalt foregår dette på følgende måte:

Du sitter på din faste arbeidsplass eller hjemme for den del og følger forelesninger på din PC. Du er aktivt med i undervisningen gjennom spørsmål og diskusjoner med de andre kursdeltakerne og instruktør. Det solide i konseptet er at den PRAKTISKE delen på noen av kursene blir ivaretatt ved at du får tilsendt en kasse utstyr, slik at du vil sitte med samme type kursutstyr som de andre.

Vi benytter det nyeste innen undervisningstekniske hjelpemidler som Smartskjermer/tavler og logitech konferansesystemer for bedre og mer effektiv samhandling, slik at alt som blir formidlet via den elektroniske tavlen lett kan overføres til din PC ved et par tastetrykk.

Eksempel: I kurset for kontrollører i kontrollgruppe G10K, får du en detaljert gjennomgang av klokketaljer, jekketaljer og ståltautaljer/vinsjer gjennom grundig veiledning under demontering/montering fra instruktør. Dvs, vi åpner talja sammen og går grundig igjennom alle kritiske lastbærende komponenter og får fokus på hva en sakkyndig kontroll på en slik løfteinnretning bør være.

Du kan følge og delta på den teoretiske opplæringen gjennom powerpointpresentasjoner og PDF’er på storskjerm eller vanlig god PC skjerm. Det blir kjørt flere repetisjonsoppgaver/kontrollquiz basert på gjennomgått lærestoff med Kahoot, hvor du «konkurrerer» med de andre deltakerne. I noen av kontrollgruppene eks. lift og traverskran blir det leid inn relevant utstyr og vi samles og kjører praktisk kontroll.

Den store oppsiden med dette undervisningsopplegget er fleksibiliteten og kostnadsreduksjonen. Skulle det være en forelesning du ikke kan være med på, kan du se denne på video senere og stille spørsmål ved neste samling/forelesning! Å slippe høye reise og oppholdskostnader, bidrar selvfølgelig til å redusere kostnadene i virksomheten. Dette tankesettet er ikke helt nytt, det kan nevnes at flere høyskoler er kommet langt i å implementere moderne teknologi i undervisningen til skolens studenter med gode resultater.

Under både teoretisk og praktisk eksamen vil prøvevakta følge med live at det benyttes tillatte hjelpemidler og hele seansen kan «tapes» på video som lagres i Skyen, flott dokumentasjon å ha! At sensor kan sitte hvor som helst i verden og at det kan forsvares kostnadsmessig, å benytte to sensorer som vurderer prøvene, er intet mindre enn unikt!.

Ta kontakt for å få tilsendt utfyllende opplæringsplan for det aktuelle kurset, detaljert kursplan/timeplan vil bli utarbeidet til hvert enkelt kurs.

  For påmelding velg «Nettkurs» i lista over kurs som du finner her: Kurskalender

 
Vi tilpasser kurset etter målgruppen og kan ofte kjøre kurs på dagen!
 
Eksempel: Tre arbeidstakere fikk stoppordre inne på en byggeplass p.g.a manglende dokumenterbar opplæring i sikker bruk av personlig verneutstyr – vi kjøre fallsikringskurs neste dag via Skype og arbeidstakerne var i full jobb igjen etter lunsj neste dag uten å kjøre en meter..!