Kontrollørkurs Lift

Kompetansegivende kurs for de som skal jobbe som kontrollører i sakkyndig virksomhet og personell som har ansvar for vedlikehold, innkjøp og reparasjoner av alle kategorier lifter.

Forkunnskap: Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper men det vil være en ubetinget fordel å ha jobbet med eller ha kjennskap til en del av det utstyret som blir gjennomgått.

Det er som kjent faglig leder i sakkyndig virksomhet som foretar endelig «utsjekk» av kontrolløren i forståelse med sertifiseringsorganet i forhold til den kontrollgruppe vedkommende skal kontrollere utstyr i.

Pris på læretiltaket: Kr 10700.- Prisen inkluderer alle gebyrer, utstedelse av dokumentasjon og læremateriell.

Varighet: ca 20 timer. (Gjennomføres normalt på 3 dager) NB! Vi gjennomfører også repetisjonskurs / forenklede kurs på 1 dag.

Målsetting med læretiltaket:

Hensikten med læretiltaket er å gi relevant teoretisk og praktisk opplæring til kontrollør lift i sakkyndig virksomhet eller andre som ønsker å øke kunnskapsnivået, eks. personell som har lederfunksjon eller ansvar for vedlikehold / reparasjoner og innkjøp. Sakkyndig personell og løfteutstyr kontrollører utfører et viktig arbeid som har stor betydning for sikkerheten for de som jobber i høyden med lift. Feilvurderinger hos kontrolløren kan få fatale konsekvenser.

Enkle løfteinnretninger påmelding image

  NYHET! Ta dette kurset via Skype!

Vurdering:

Læretiltaket avsluttes med en teoretisk prøve og en praktisk prøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter. Instruktørene som underviser på de forskjellige læretiltakene har solid pedagogisk bakgrunn og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen og ved avsluttende prøve.

Avsluttende teoretisk prøve er inndelt i en del med bruk av hjelpemidler og en del uten hjelpemidler. Avsluttende praktisk prøve gjennomføres ved at hver deltaker skal gjennomføre praktisk kontroll på et utvalg lifter, normal tre forskjellige maskiner.

Arbeidsmåter:

Undervisningen gjennomføres med riktig fordeling mellom teori og praktiske øvinger, individuelt arbeid og gruppearbeid. Kurssentret har et godt utvalg av lifter hvor kursdeltakerne får kontrollere maskiner med et variert antall feil, slik at undervisningen blir mest mulig relevant og slik at kursdeltakeren får god trening i observasjonsteknikk. Vi vektlegger også sluttevalueringen som blir gjort etter hver kontroll, det vil si kursdeltakerens evne til å vurdere om liften kan brukes trygt i 12 mnd fremover, under gitte kriterier.

Forskrifter, standard NS-EN 280, normer for kontrollomfang, tilleggskriteriene for sakkyndig virksomhet, sjekklister / kontrollprosedyrer, praktisk kontroll, ansvar og konsekvenser for kontrollør / sakkyndig virksomhet, forordningen med sakkyndig virksomhet i Norge og trening i vurdering av tiltak på funn etter kontrollen er sentrale temaer under kurset.

kontrollørkurs lift image

Kontroll av funksjon på pedelaksel

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster / avganger hver dag til / fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil. Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for / være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad / toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:
Vi avholder mange forskjellige læretiltak i kurssentret innen kraner, masseforflytningsmaskiner, trucker, rigging, stropping / fallsikring, pakking og sikring av gods i lastbærere, kontrollørkurs for kontrollører i sakkyndig virksomhet, boltetrekking / flensetrekking, varmt arbeid m.m.

Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. landbasert industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.

Målet vårt, i tillegg til at kursdeltakeren naturligvis skal inneha teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, er en positiv opplevelse av læretiltaket i trivelige kurslokaler med en enkel, men god og sunn lunch, samt dyktige og engasjerte instruktører som tar vare på deg den tiden du er hos oss.

Her er litt mere info om hva du lærer på dette læretiltaket:

 • Kunne gjøre rede for aktuelle standarder og forskrifter som gjelder for lifter
 • Viktigheten av korrekt vurdering av sikkerhetsnivået på maskinen
 • Sertifiseringsregler
 • Kontrollprosedyrer / bruk av sjekklister
 • Kunne forklare riktig bruk av relevante måleinstrumenter og forklare feiltoleranser i måleteknikk
 • Kunne gjøre rede for relevante NDT metoder
 • Kunne forklare enkle reparasjons metoder og reparasjonsprosedyrer på deformerte stålkonstruksjoner
 • Kunne foreta riktig kontroll og justering av bremser
 • Kunne foreta riktig kontroll av overlastvern.
 • Kunne foreta lastprøve som et ledd i sluttevalueringen av liften
 • Kunne forklare konstruksjon, oppbygning og virkemåte for forskjellige typer lifter
 • Kunne forklare sammenhengen mellom kraft, armlengde og moment
 • Ha forståelse for hydraulikk som energikilde og kunne forklare sammenhengen mellom trykk, areal og kraft i hydrauliske komponenter / systemer
 • Kjenne til hvor i forskriftene kravet om periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr er hjemlet
 • Kjenne til ansvarsforholdene i sakkyndig virksomhet
 • Forstå viktigheten av kjenne til hvordan maskinen er oppbygd og sammenkoblet og ment å fungere fra produsent.
 • Forstå viktigheten av brukermanualen og instruksjonene fra produsenten.

 

Enkle løfteinnretninger påmelding image