KONTROLLØRKURS G 11

G11 Kontrollør Løfteredskap

Kompetansegivende kurs for de som skal jobbe som G11 kontrollør løfteredskap i sakkyndig virksomhet og personell som har ansvar for vedlikehold, innkjøp og reparasjoner av løst løfteutstyr.

Forkunnskap: Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper, men det vil være en ubetinget fordel å ha jobbet med eller ha kjennskap til en del av det løfteutstyret som blir gjennomgått.

Pris på læretiltaket : Kr 12900.- (Prisen forutsetter minimum 3 kursdeltakere) På web kursene vil det tilkomme en eksamensavgift på kr 5000.- som skal dekke sensor(er), frakt av eksamens objekter, leie av eksamens lokale og testutstyr etc.

Varighet: Mellom 25 – 32t undervisning, eksamen kommer i tillegg.

Målsetting med læretiltaket:

Hensikten med læretiltaket er å gi relevant teoretisk og praktisk opplæring til personell som skal bli løfteutstyrskontrollører eller andre som ønsker å øke kunnskapsnivået rundt løst løfteutstyr, eks. personell som har lederfunksjon eller ansvar for vedlikehold og innkjøp. Sakkyndig personell og løfteutstyrskontrollører utfører et viktig arbeid som har stor betydning for sikkerheten ved løfteoperasjoner og riggeroperasjoner.

KONTROLLØRKURS KONTROLLGRUPPE G 11 image

  NYHET! Ta dette kurset via Skype!

Vurdering:

For de som ønsker å dokumentere teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter kan læretiltaket avsluttes med teoretiske og praktiske prøver. Instruktørene som underviser på de forskjellige læretiltakene har solid pedagogisk bakgrunn og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen og ved avsluttende prøve.

Avsluttende teoretisk prøve er inndelt i en del med bruk av hjelpemidler og en del uten hjelpemidler. Avsluttende praktisk prøve gjennomføres ved at hver deltaker skal gjennomføre en praktisk kontroll på 4-6 forskjellige typer løst løfteutstyr.

Arbeidsmåter:

Undervisningen gjennomføres med riktig fordeling mellom teori og praktiske øvinger, individuelt og gruppearbeid. Kurssentret har rikelig med løst løfteutstyr, med og uten feil / defekter slik at undervisningen blir mest mulig relevant og slik at kursdeltakeren får god trening i observasjonsteknikk.

Vi vektlegger også sluttevalueringen som blir gjort etter hver kontroll, det vil si kursdeltakerens evne til å vurdere om løftekomponenten kan brukes trygt et år fremover. Oppbygning , merking, sertifisering, bruk, vedlikehold, lagring, kontroll, reparasjon og kasseringsregler er sentrale temaer under kurset.

Kontrollørkurs G11

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster / avganger hver dag til / fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for / være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad / toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:

Vi avholder mange forskjellige læretiltak i kurssentret innen kraner, masseforflytningsmaskiner, trucker, rigging, stropping / fallsikring, pakking og sikring av gods i lastbærere, kontrollørkurs for kontrollører i sakkyndig virksomhet, boltetrekking / flensetrekking, varmt arbeid m.m.

Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. landbasert industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.

Målet vårt, i tillegg til at kursdeltakeren naturligvis skal inneha teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, er en positiv opplevelse av læretiltaket i trivelige kurslokaler med en enkel, men god og sunn lunch, samt dyktige og engasjerte instruktører som tar vare på deg den tiden du er hos oss.

Her er litt mere info om hva du lærer på dette læretiltaket, læreplanmål.

1. Fiberstropper.
2. Kjetting.
3. Ståltau og ståltauklemmer.

4. Øyebolter / øyemuttre.
5. Sjakler.
6. Plateklyper.

7. Løfteåk.
8. Skruvklyper / bjelkeklyper.
9. Pallegafler.

10. Magnetløftere.
11. Sertifiseringsregler.
12. Kontrollprosedyrer / bruk av sjekklister.

13. Forskrifter og standarder.
14. Sammensetting / bygging av kjettingredskap.
15. Utfylling av sertifikatformularer.

16. Måleteknikk.
17. NDT metoder.