Kjemikaliekurs

Kjemisk helsefare og bruk av farlig småverktøy

Læretiltak / kurs for alle som skal bruke farlig småverktøy og / eller håndtere kjemikalier.

Forkunnskap: Ingen spesielle.

Pris på læretiltaket: Kr 2500.- Prisen inkluderer alle gebyrer, utstedelse av dokumentasjon / kompetansebevis og læremateriell.

Varighet: 8 timer.

Målsetting med læretiltaket:

Gi personell som bruker farlig småverktøy og kjemikalier kunnskap om regelverket og bevisstgjøring på riktig bruk og kjente skadevirkninger av slikt utstyr.

kjemikaliekurs påmelding image

Vurdering etter endt opplæring:

Læretiltaket avsluttes med en teoriprøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper. Instruktørene som underviser på de forskjellige læretiltakene har solid pedagogisk bakgrunn og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen og ved avsluttende prøve.

Teoriprøven inneholder ca 15 spørsmål og er av «multippelchoice» type, dvs du skal svare ved å krysse av i et av flere svar alternativer. Det er satt av 1/2 time til prøven og kravet til bestått er minst 80% riktige svar. Tillatte hjelpemidler er skrive / tegnesaker, kalkulator og kladdeark.

Arbeidsmåter:

Forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner samt aktuelt utstyr / småverktøy i klasserom.

Kjemikaliekurs

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster / avganger hver dag til / fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for / være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad / toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:

Vi avholder mange forskjellige læretiltak i kurssentret innen kraner, masseforflytningsmaskiner, trucker, rigging, stropping / fallsikring, pakking og sikring av gods i lastbærere, kontrollørkurs for kontrollører i sakkyndig virksomhet, boltetrekking / flensetrekking, varmt arbeid m.m.

Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. landbasert industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.

Målet vårt, i tillegg til at kursdeltakeren naturligvis skal inneha teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, er en positiv opplevelse av læretiltaket i trivelige kurslokaler med en enkel, men god og sunn lunch, samt dyktige og engasjerte instruktører som tar vare på deg den tiden du er hos oss.

Her er litt mere info om hva du lærer på dette læretiltaket, læreplanmål kjemikaliedel.

1. Kjemisk / biologisk helsefare og kjemikaliehåndtering.
2. Hvordan identifisere fare i forhold til kjente skadevirkninger.
3. Risikovurdering av kjemiske påvirkninger.

4. Forståelse av faremerking og HMS datablader samt lagring.
5. Aktuelle lover og forskrifter.
6. Kartlegging av arbeidsmiljøet og målinger generelt.

Her er litt mere info om hva du lærer på dette læretiltaket, læreplanmål farlig småverktøy.

1. Lover og forskrifter knyttet til arbeidstakers bruk av arbeidsutstyr.
2. Ulykker.
3. Kategorisering av utstyr og krav til opplæring.

4. Eksempler på riktig bruk av småverktøy.
5. Krav til risikovurdering og planlegging.