HMS Kurs – 8 Timer

Sikkerhet, Ansvar og Konsekvenser Modul 1.1.

Hva er HMS kurs:

Grunnleggende opplæring hvor hovedfokus er sikker bruk av maskiner. Kurset vektlegger viktigheten av egenvurdering av farer for å avverge uønskede hendelser/skader.

Hvem må ha HMS kurs: Alle som skal kjøre truck, kran og maskin i Norge. Dette er ikke et 40 timers hms kurs, men et 8 timers dagskurs. Kurset er gyldig i 3 år.

Pris: Kr 2900,- inkluderer alle gebyrer, utstedelse av dokumentasjon/kompetansebevis, læremateriell.

Målsetting med kurs i HMS:

Gi kursdeltakerne grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr gjennom fokus på lover og forskrifter, ulykker, ytre miljø, farlig gods og generelle sikkerhetsbestemmelser. Kursdeltakerne kan gå videre på læretiltak innen masseforflytning/anleggsmaskiner, trucker eller løfteredskap og så videre på kraner.

HMS Kurs - Sikkerhet, Ansvar og Konsekvenser Modul 1.1 image

Vurdering etter endt opplæring:

Læretiltaket avsluttes med en prøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper. Instruktørene som underviser på HMS kurset har solid pedagogisk bakgrunn og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen og ved avsluttende prøve.

Prøven inneholder ca 25 spørsmål og er av «multippelchoice» type, dvs. du skal svare ved å krysse av i et av flere svar alternativer. Det er satt av 1 time til prøven, tillatte hjelpemidler er skrive/tegnesaker, kalkulator og kladdeark.

Arbeidsmåter:

Undervisningen gjennomføres med instruktører med lang erfaring innen helse, miljø og sikkerhet fra både landbasert industri og fra offshore/offshore relatert industri. Det blir trukket paralleller til det «virkelige» liv med mange praktiske eksempler med uønskede hendelser fra nærmiljøet. Det blir benyttet oppgaver, diskusjoner, tavleundervisning og korte videosnutter i undervisningen.

HMS Kurs – Helse, Miljø & Sikkerhet

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:

Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster/avganger hver dag til/fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil. Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for/være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad/toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:
Vi avholder mange forskjellige kurs og læretiltak i kurssentret innen kran & løft og materialhåndtering. Vi gjennomfører avsluttende prøver/eksamen via Multitest (uavhengig prøving). Ved ikke bestått prøve vil gjennomføring av ny prøve koste kr 950,- pr prøve. Etter gjennomført praktisk kjøring i bedrift skal det avholdes avsluttende PRAKTISK prøve/UTSJEKK. Vi har satt en fastpris på kr 1800,- pr utsjekk/stk. Tilkjøringer vil tilkomme.
Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.
Hovedmålet vårt er økt risikobevissthet hos kursdeltakeren etter endt kurs.

Her er litt mere info om hva du lærer på dette læretiltaket.

FELLES TEORETISK OPPLÆRING

1 Hvorfor sikkerhetsopplæring.

Årsak til ulykker, skadestatistikker. Rapportering av uhell. Forsikring/økonomi. Adferd og holdninger til sikkerhet.

2 Lover og Forskrifter

Kort innføring om:

• Arbeidsmiljøloven
• Internkontrollforskriften/HMS
• Utførelse av arbeid.. Best. nr. 703
• Forskrift om Maskiner Best. nr. 522
• Byggherreforskriften Best. nr. 534
• Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning Best. nr. 526
• Forskrift om arbeid av barn og ungdom Best.nr. 554
• Forskrifter om farlig gods

3 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser  

• Vurdering av arbeidsmiljøet mht. risiko og tiltak
• Arbeidsgivers plikter/ansvar
• Arbeidstakers plikter/ansvar
• Forsikring / ansvar / konsekvenser
• Eksempler på arbeidsulykker, og ulike konsekvenser for involverte

4 Ytre miljø  

• Hvordan påvirker vi miljøet rundt oss og hvordan ta vare på det.

5 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr

Generelt om:

• Sikkerhetsbestemmelser
• Bruksanvisning
• Sikkerhetsutstyr på arbeidsutstyr
• Kontroll av arbeidsutstyr
• Personlig verneutstyr
• Personbefordring
• Løfteoperasjoner med arbeidsutstyr
• Fallsikring / stillas

6 Farlig gods Merking og håndtering

• Grunnleggende innføring, bestemmelser, krav til merking og forholdsregler.