HMS Kurs 40 Timer

40 timers HMS kurs grunnkurs i arbeidsmiljø

40 Timers HMS Kurs – Grunnkurs i Arbeidsmiljø

Innhold:

Sentrale tema er Arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften, vernearbeid, helsefremmende arbeidsplasser, ergonomi,
psykososialt arbeidsmiljø, fysisk arbeidsmiljø, kjemisk arbeidsmiljøfaktorer og Akan-arbeid.

Målgruppe:

Hovedmålgruppen til dette kurset er verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Kurset er også tilpasset for andre som
jobber med HMS-arbeid i bedriften, også ledere. Kurset er lovpålagt.

Kurset er på 2 samlinger, begge i Februar 2019. Mellom samlingene skal deltakerne utføre praktiske oppgaver på egen
arbeidsplass, det skal leveres en rapport av arbeidet som har blitt gjort.

Kursavgift:

Kr 4300,- dekker også lunsj og forfriskninger alle 4 kursdagene.

Studiested:

Sandnessjøen ved Studiesenter RKKYH sine lokaler.
Kurset foregår på videokonferanse. (Klimavennlig kompetanse).