G20 Kran / Kaikraner – Kurs

Fastmontert Hydraulisk Kran

Modul O-G20 F (Tidligere fagplan F-3089)

G 20 kurs er for alle som skal bli operatør / fører av fastmontert hydraulisk kran.

Forkunnskap: Gjennomført og bestått grunnleggende modul 1.1 (HMS) og anhuker kurs modul 2.3.

Kursdeltaker bør inneha et av følgende kranførerbevis:

G2 Tårnkranførerbevis G3 Portalkranførerbevis G4 Bro- / traverskranførerbevis.

Pris på G20 Kran/kaikranerkurs: Kr 3700.- Prisen inkluderer alle gebyrer, utstedelse av dokumentasjon/kompetansebevis og læremateriell.

Varighet: 16 timer undervisning. Del 1 – Teknisk del 10 timer. Del 2 – Praktisk del 6 timer.

Målsetting med læretiltaket:

Gi førere av fastmonterte hydrauliske kraner en teoretisk og praktisk grunnopplæring slik at de blir satt i stand til å utføre enkle risikovurderinger og utøve sikker bruk av fastmonterte kraner. Sikre at hver deltaker har de nødvendige kunnskaper og ferdigheter som kreves for å få utstedt kompetansebevis G20 og slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

G20 Kran / Kaikraner - Fastmonterte Hydrauliske Kraner image

Vurdering etter endt opplæring:

Læretiltaket avsluttes med en teoriprøve og en praktisk prøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter. Instruktørene som underviser på G20 krankurs har solid pedagogisk bakgrunn og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen og ved avsluttende prøve.

Teoriprøven inneholder ca 20 spørsmål og er av «multippelchoice» type, dvs du skal svare ved å krysse av i et av flere svar alternativer. Det er satt av 1 time til prøven, tillatte hjelpemidler er skrive/tegnesaker, kalkulator og kladdeark.

Arbeidsmåter:

Kranførere utfører et arbeid som er av stor betydning for sikkerheten på arbeidsplassen. Feilvurderinger og mangel på kunnskap kan ha store konsekvenser og føre til alvorlige skader på personell og materiell. Vi forsøker å integrere teori og praksis ved å ha nærhet mellom teorirom og praksissted. Tenke sikkerhet og risiko er svært viktig egenskap for personell som skal erverve G20 sertifikat.

 

G20 Kran / Kaikraner – Kurs

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster/avganger hver dag til/fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for/være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad/toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:

Vi avholder mange forskjellige kurs og læretiltak i kurssentret innen kran & løft og materialhåndtering. Vi gjennomfører avsluttende prøver/eksamen via Multitest (uavhengig prøving). Ved ikke bestått prøve vil gjennomføring av ny prøve koste kr 950,- pr prøve. Etter gjennomført praktisk kjøring i bedrift skal det avholdes avsluttende PRAKTISK prøve/UTSJEKK. Vi har satt en fastpris på kr 1800,- pr utsjekk/stk. Tilkjøringer vil tilkomme.
Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.
Hovedmålet vårt er økt risikobevissthet hos kursdeltakeren etter endt kurs.

Her er litt mere info om hva du lærer på dette læretiltaket, læreplanmål.

HOVEDMÅL: Etter endt læretiltak skal kursdeltakeren gjennom en skriftlig prøve og en praktisk kjøreprøve, kunne dokumentere at de har de kunnskaper som kreves for betjening/føring av G20 kraner.

DELMÅL: Deltakerne skal kunne:

1. Gjøre rede for ulike typer ulykker, hva disse skyldes og hvordan disse kan forebygges.
2. Forklare oppbygging og konstruksjon av ulike typer fastmonterte hydrauliske kraner.
3. Forklare riktig bruk av fastmonterte hydrauliske kraner.

4. Forklare kontroll før start.
5. Forklare hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder.
6. Forklare hvilken dokumentasjon som kreves.

7. Forklare innkjøring og utskiftning av ståltau.
8. Forklare konstruksjon og virkemåte for overlastsikringsutstyr, sikkerhetsventiler og -brytere.
9. Forklare og vise virkemåten på nødlåringssystemet.

10. Forklare løftetabeller og reduksjonstabeller.
11. Forklare daglig og forebyggende vedlikehold.