Fallsikringskurs

Grunnleggende fallsikringskurs er for alle som skal benytte fallsikring i høyden.

Forkunnskap: Ingen spesielle.

Pris på fallsikringskurs: Kr 1900.- Prisen inkluderer alle gebyrer, utstedelse av dokumentasjon og læremateriell.

Varighet: 4,5 timer undervisning.

Målsetting med læretiltaket:

Gi personell som skal jobbe i høyden grunnleggende opplæring i sikker bruk av fallsikringsutstyr, slik at en dekker myndighetenes fallsikringkurs krav. Kunnskap om gjeldene forskrifter og relevante standarder tilknyttet fallsikringsutstyr. Kunne utføre enkel risikovurdering, planlegge redning og kunne vurdere alternative arbeidsoperasjoner.

Kjenne til hengetraumaet som tilstand og kjenne til hvordan en behandler en person som har symptomer på hengetraume samt kjenne til forebyggende tiltak. Kunne foreta valg av riktig fallsikringsutstyr til den jobben som skal utføres. Kunne foreta førbruksinspeksjon på personlig verneutstyr og kjenne til de viktigste kasseringsreglene. Det er ikke satt krav til fallsikringskurs gyldighet fra myndighetenes side onshore.

Fallsikringskurs påmelding image

  NYHET! Ta dette kurset via Skype!

Vurdering:

Læretiltaket avsluttes med en test/prøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper. Instruktørene som underviser på fallsikringskurset har solid pedagogisk bakgrunn og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen og ved avsluttende prøve.

Prøven inneholder ca 10 -12 spørsmål og er av «multippelchoice» type, dvs du skal svare ved å krysse av i et av flere svar alternativer. Det er satt av 1/2 time til prøven. Tillatte hjelpemidler er skrive / tegnesaker, kalkulator og kladdeark.

Arbeidsmåter:

Undervisningen gjennomføres blant annet gjennom å demonstrere konstruksjon, virkemåte og oppbygning ved å ha tilgjengelig forskjellige typer fallsikringsutstyr og forankringsutstyr i klasseromet. Det blir anledning til å prøve et «kontrollert fall» med fallsikringsele for å «kjenne litt» på de krefter som oppstår ved et eventuelt fall.

Fallsikringskurs

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster / avganger hver dag til / fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for / være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad / toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:

Vi avholder mange forskjellige læretiltak i kurssentret innen kraner, masseforflytningsmaskiner, trucker, rigging, stropping / fallsikring, pakking og sikring av gods i lastbærere, kontrollørkurs for kontrollører i sakkyndig virksomhet, boltetrekking / flensetrekking, varmt arbeid m.m.

Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. landbasert industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.

Målet vårt, i tillegg til at kursdeltakeren naturligvis skal inneha teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, er en positiv opplevelse av læretiltaket i trivelige kurslokaler med en enkel, men god og sunn lunch, samt dyktige og engasjerte instruktører som tar vare på deg den tiden du er hos oss.

Her er litt mere info om hva du lærer på dette læretiltaket, læreplanmål.

1. Aktuelle forskrifter. F- 523
2. Standard NS-EN 795 forankringsprinsipper.
3. Når skal fallsikringsutstyr brukes / Risikovurdering.

4. Tekniske krav til belter, koblingselementer, kroker og liner.
5. Riktig bruk av fallsikringsseler, bruk av blokker og falldemper.
6. Egen- og ekstern kontroll av fallsikringsutstyr. Kameratsjekk.

7. Vedlikehold og lagring.
8. Kasseringsregler.
9. Dokumentasjon / krav til bruksanvisning.