Fadderordning – Kran – Truck – Maskinfører

Opplæringen kvalifiserer til godkjent fadder for praksisopplæring av blivende kran, truck og maskinførere i industrien.

Forkunnskap:

Kompetansebevis / førerbevis og minimum et år’s erfaring som operatør på kran, truck eller anleggsmaskin

Pris på fadderkurs: Kr 3300.- Prisen inkluderer gebyrer, utstedelse av dokumentasjon og læremateriell.

Varighet: 8 timer.

Målsetting med fadderkurs:

Myndighetene kom med endringer i lovverket i 2014 gjennom NY norm for opplæring. Dette gjelder alle som skal ha ansvaret for, og drive praktisk kjøreopplæring i bedriften på kraner, trucker og anleggsmaskiner.
Som sertifisert opplæringsvirksomhet er det vårt ansvar og se til at fadder har tilstrekkelige kunnskaper rundt fadderordningen og den praktiske mengdetreningen i bedrift.

Vi har derfor sydd sammen et kompetansegivende fadderkurs som tar for seg de viktigste elementene for å kunne påta seg rollen som fadder. Alle som gjennomgår dette læretiltaket vil vi bli registrert som godkjent fadder og vil bli meldt inn til myndighetene som instruert personell.

Læretiltaket vil også være nyttig for de som bare ønsker å øke kunnskapsnivået om hvordan drive generell opplæring / veiledning i virksomheten.

Fadderordning Kran, Truck, Maskinfører påmelding image

  NYHET! Ta dette kurset via Skype!

Vurdering etter endt opplæring:

Læretiltaket avsluttes med en test / prøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper. Prøven inneholder to oppgaver som skal besvares skriftlig.

Arbeidsmåter:

Undervisningen gjennomføres med instruktører med bred erfaring med praksisopplæring på arbeidsutstyr. Det blir trukket paralleller til det «virkelige» liv. Det blir benyttet oppgaver, diskusjoner, tavleundervisning og korte videosnutter i undervisningen.

Fadderordning for Kran, Truck & Maskinfører

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster / avganger hver dag til / fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for / være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad / toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:
Vi avholder mange forskjellige læretiltak i kurssentret innen kraner, masseforflytningsmaskiner, trucker, rigging, stropping / fallsikring, pakking og sikring av gods i lastbærere, kontrollørkurs for kontrollører i sakkyndig virksomhet, boltetrekking / flensetrekking, varmt arbeid m.m.

Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. landbasert industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.

Målet vårt, i tillegg til at kursdeltakeren naturligvis skal inneha teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, er en positiv opplevelse av læretiltaket i trivelige kurslokaler med en enkel, men god og sunn lunch, samt dyktige og engasjerte instruktører som tar vare på deg den tiden du er hos oss.

Her er litt mer info om hva du lærer på fadderkurs.

Læringsmål / fokusområder:

Hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder for bruk av kraner, trucker og anleggsmaskiner og øvrig arbeidsutstyr i bedriften.

Ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av arbeidsutstyr.

Innføring i de aktuelle opplæringsplanene som gjelder i Norge.

Innføring og utfylling av nødvendige skjema ved fadderopplæring og risikovurdering av praksis opplæring.

Innføring i ordningen med sertifiserte opplæringsvirksomheter, sertifiseringsorganene i Norge og ATIL.

Kunnskap om å veilede personell og vurdere kunnskapsnivå.

Målsettingen er at du skal ha tilegnet deg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell i tråd med de kravene myndighetene har satt i de nye normative dokumentene.