Enkle løfteinnretninger O-2.2 kurs

Travers- og søylesvingkraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer og fallsikringsutstyr.

Modul O-2.2

Enkle løfteinnretinger kurs for personell som skal operere taljer opphengt i sertifisert struktur (bjelke / padeye) eller som ønsker å bli godkjent som rigger. Vil også være et godt grunnlag for personell som deltar i løfteoperasjoner og benytter slikt utstyr på land.

Forkunnskap: Gjennomført og bestått modul 2.3 Løftredskap (Modul 1.1 offshore)

Pris på læretiltaket: Kr 5600.- Prisen inkluderer alle gebyrer, utstedelse av dokumentasjon / kompetansebevis og læremateriell.

Varighet: 16 timer undervisning.

Målsetting med læretiltaket:

Gi en god generell teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av manuelle og motoriserte løfteinnretninger slik at uønskede hendelser ikke inntreffer. Det blir gitt en god grunnopplæring i sikker bruk av personlig fallsikringsutstyr.

Enkle løfteinnretninger påmelding image

Vurdering:

Læretiltaket avsluttes med en test / prøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper. Instruktørene som underviser på enkle løfteinnretninger har solid pedagogisk bakgrunn og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen og ved avsluttende prøve.

Prøven inneholder ca 20 spørsmål og er av «multippelchoice» type, dvs du skal svare ved å krysse av i et av flere svar alternativer. Det er satt av 1 time til prøven, tillatte hjelpemidler er skrive / tegnesaker, kalkulator og kladdeark.

Arbeidsmåter:

Undervisningen gjennomføres blant annet gjennom å demonstrere taljer fra forskjellige produsenter for å synliggjøre løfteutstyrets muligheter og begrensninger. Dette kan f.eks være klokketaljer, jekketaljer, ståltautaljer, luftopererte taljer / vinsjer og elektriske taljer / vinsjer.

Det blir benyttet tavleundervisning og forskjellige modeller for å demonstrere krefter i løpende rigg, dvs de resultantkreftene fra løfteinnretningene som forplanter seg opp i strukturen / bjelken.

Enkle Løfteinnretninger O-2.2 Kurs

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster / avganger hver dag til / fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for / være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad / toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:

Vi avholder mange forskjellige læretiltak i kurssentret innen kraner, masseforflytningsmaskiner, trucker, rigging, stropping / fallsikring, pakking og sikring av gods i lastbærere, kontrollørkurs for kontrollører i sakkyndig virksomhet, boltetrekking / flensetrekking, varmt arbeid m.m.

Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. landbasert industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.

Målet vårt, i tillegg til at kursdeltakeren naturligvis skal inneha teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, er en positiv opplevelse av læretiltaket i trivelige kurslokaler med en enkel, men god og sunn lunch, samt dyktige og engasjerte instruktører som tar vare på deg den tiden du er hos oss.

Her er litt mere info om hva du lærer på dette læretiltaket, læreplanmål.

HOVEDMÅL:

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesving-kraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer, slik at ulykker ved bruk under riggeroperasjoner unngås.

DELMÅL: Opplært person skal:

1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesving-kraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
2. Kunne forklare hovedprinsipper for konstruksjon, funksjon og virkemåte på ulike typer fallsikringsutstyr, travers- og søylesving-kraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer.
3. Kunne forklare viktigheten av å vedlikeholde fallsikringsutstyr, travers- og søylesving-kraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer.

4. Kunne redegjøre for hvordan ulikt fallsikringsutstyr og ulike taljer og vinsjer skal anvendes og festes riktig, og hvilke belastninger disse kan bli utsatt for.
5. Kunne redegjøre for spesielle sikkerhetsbestemmelser for bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesving-kraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer, og angi hvilke forholdsregler som må tas for at rigger skal kunne verne seg selv, materiellet og annet personell mot ulykker.
6. Kunne forklare viktige kontrollpunkter for fallsikringsutstyr, travers- og søylesving-kraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer før, under og etter bruk.

7. Kunne forklare funksjon og virkemåte for sikkerhetsbrytere på travers- og søylesvingkraner og slurekoblinger og vektindikatorer som er montert i håndtaljer.
8. Kunne redegjøre for reglene vedr. kontroll av fallsikringsutstyr, travers- og søylesving-kraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer, hvordan dette gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før dette utstyret tas i bruk.

9. Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. konstruksjon og bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesving-kraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer.
10. Kunne forklare riktig bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesving- kraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer i riggeroperasjoner.