ADR Kurs

ADR Kurs

Kurs i ADR for alle med arbeidsoppgaver tilknyttet transport av farlig gods på vei. NB! Vi er også godkjent for ADR kurs tank og kl.1 opplæring, ta kontakt for mere info!

Forkunnskap: Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Pris på læretiltaket: Kr 3900.- Prisen inkluderer utstedelse av dokumentasjon og læremateriell.

Varighet: 18 timer.

ADR Kurs Image

ADR Kurs (grunnkurs, håndtering av farlig gods)

Målsetting med ADR kurs Nordland:

Hensikten med ADR opplæringen er å gi relevant teoretisk og praktisk opplæring til personell som er involvert i transportoperasjoner med farlig gods slik at forståelsen for risiko og security øker. Den risikobaserte adferden til sjåføren av det farlige godset er avgjørende for å redusere sannsynligheten for en uønsket hendelse. Dette gjelder både stykkgods og tank hvor det er krav om ADR kompetanse. Kurset er kompetansegivende og fører frem til ADR kompetansebevis etter gjennomført og bestått eksamen.

Vurdering:
Læretiltaket avsluttes med en teoretisk prøve som skal sikre at hver enkelt kursdeltaker har tilstrekkelige kunnskaper. Instruktørene som underviser på ADR kurs har solid pedagogisk bakgrunn og undervisningserfaring og vil ta hensyn til kursdeltakere med dysleksi i undervisningen.

Arbeidsmåter/diverse:

Undervisningen gjennomføres med en god fordeling mellom teori og praktisk øvelse. Dette vil inkludere både tavleundervisning, powerpointpresentasjoner, case, diskusjoner, quiz og praktiske øvelser.

Info om kurssentret som ligger i landlige omgivelser i Leirfjord kommune.

Reisealternativ er fly, tog, hurtigrute eller hurtigbåt.

Fly:
Du kan velge å komme med fly enten til Sandnessjøen eller Mosjøen lufthavn. Det er 10 ankomster/avganger hver dag til/fra begge flyplasser. Avstanden fra de to flyplassene til kurssentret i Levang er omtrent like lang, ca 45 min kjøring med bil.

Begge flyplasser har bilutleie hvis det er ønskelig å kjøre selv. Fra Sandnessjøen lufthavn er det mulig å ta flybuss inn til Sandnessjøen sentrum (10min). Vi kan sørge for/være behjelpelig med transport mellom Mosjøen og kurssentret.

Tog:
Nærmeste togstasjon er Mosjøen. Det er tre daglige avganger fra Trondheim til Mosjøen. Fra Bodø til Mosjøen er det fire daglige avganger. Det er bussforbindelse fra Mosjøen til Leirfjord rett etter tog ankomst.

Hurtigrute:
Hurtigrutens naturlige stoppested vil være Nesna. Daglig anløp av både sør og nordgående hurtigrute. Fra Nesna til kurssentret i Levang er 16 fergeavganger pr dag, turen tar ca 25 min.

Hurtigbåt:
Daglig avgang fra Bodø kl 16.00 til Nesna kl 21.00. Videre ca 25 min fergetur fra Nesna til Levang.

Overnatting:
Vi har tre nyoppussede hybler i kurssentret. Det er kjøkken og TV stue – oppholdsrom, trimrom, bad/toalett i kurssentret. Vi har videre tilgang på flere overnattingsplasser i umiddelbar nærhet dersom det skulle være behov for det.

Generell info:
Vi avholder mange forskjellige læretiltak i kurssentret innen kraner, masseforflytningsmaskiner, trucker, rigging, stropping/fallsikring, pakking og sikring av gods i lastbærere, kontrollørkurs for kontrollører i sakkyndig virksomhet, boltetrekking/flensetrekking, varmt arbeid m.m.

Med det brede spektret av opplæringstjenester dekker vi mange forskjellige næringer som eks. landbasert industri, bygg & anlegg, offshore, landbruk, havbruk m.fl.

Målet vårt, i tillegg til at kursdeltakeren naturligvis skal inneha teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter, er en positiv opplevelse av læretiltaket i trivelige kurslokaler med en enkel, men god og sunn lunch, samt dyktige og engasjerte instruktører som tar vare på deg den tiden du er hos oss.

Her er litt mere info om hva du lærer på farlig gods kurs.

* Alminnelige bestemmelser om transport av farlig gods
* Faremomenter og miljøhensyn
* Forebyggende sikkerhetstiltak og security
* Opptreden i tilfelle en ulykke
* Grunnleggende førstehjelp
* Brannslukking og brannforebyggende tiltak
* Kjøretøyets tekniske utstyr
* Samlastingsforbud
* Sivilrettslig ansvar
* Multimodale transportoperasjoner
* Tunnelrestriksjoner og opptreden i tunell ved nødsituasjoner
* Forholdsregler og security generelt