Didakt AS - Våre kurslokaler i Levang.

Løfteredskap. Stroppe – Anhuker – Signalgiver Kurs. Modul 2.3. Felles læretiltak / kurs for personell som skal bli anhuker – signalgiver, kranfører eller rigger.

Bro og- traverskran modul 2.7 og 3.7. Læretiltak / kurs for alle som skal bli operatør/fører av bro og- traverskraner uavhengig av løftekapasitet.

Lastebilkraner Modul 2.8 + 3.8. Læretiltak / kurs for alle som skal bli operatør / fører av lastebilkran.

G20 Kran / Kaikraner – Fastmonterte Hydrauliske Kraner. Modul O-G20 F (Tidligere fagplan F-3089). Læretiltak / kurs for alle som skal bli operatør / fører av fastmontert hydraulisk kran.

Enkle løfteinnretninger (travers- og søylesvingkraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer) og fallsikringsutstyr.

Riggerkurs / Rigging Modul O-3.2. Læretiltak / kurs for personell som skal operere taljer opphengt i usertifisert struktur (bjelke/padeye) og som skal bruks attestere midlertidig opphengte løfteinnretninger.

Pakking, sikring og transport av last i lastbærere – NOG 116. Læretiltak / kurs for alle som skal pakke og sikre gods i containere (lastbærere generelt) offshore eller på land.

Fallsikringskurs. Læretiltak / kurs for alle som skal benytte fallsikring i høyden.

LIFTKURS (Personløfter) DOK 06-AX-01/Opplæringsplan fra PLF. Læretiltak / kurs for alle som skal bli operatør / fører av lift i klasse A og B

Truckførerkurs. Modul 2.2 og 3.2. Læretiltak / kurs for alle som skal bli truckfører. Grunnopplæringen gjelder for trucker opp til 10 T løftekapasitet.

Stortruck T8 Kurs. Læretiltak / kurs for alle som skal bli stortruckfører. Opplæringen gjelder for trucker over 10 T løftekapasitet.

Teleskoptruck Klasse C1 – C2. Læretiltak / kurs for alle som skal bli teleskoptruckfører. Opplæringen gjelder for trucker opp til 10 T løftekapasitet. C1 har fast overvogn. C2 er rundtomsvingende.

Masseforflytningsmaskiner / anleggsmaskiner. Modul 2.1 + 3.1. Læretiltak / kurs for alle som skal bli operatør/fører av hjullaster, anleggs dumper, gravemaskin, veihøvel, doser og gravelaster.

Fadderordning Kran, Truck, Maskinfører. Opplæringen kvalifiserer til godkjent fadder for praksisopplæring av blivende kran, truck og maskinførere i industrien.

Kurs i Varme Arbeider. Kompetansegivende læretiltak / kurs for de som skal utføre varmt arbeid (eks. sveisning, sliping, lodding etc) utenfor sin faste arbeidsplass.

Kontrollørkurs Kontrollgruppe G7 (Motoriserte taljer og vinsjer)

Kontrollørkurs Kontrollgruppe G 10 (Hånddrevne taljer og vinsjer).

Kontrollørkurs Kontrollgruppe G 11 (Løst løfteutstyr).

Kjemisk Helsefare og bruk av farlig småverktøy. Læretiltak / kurs for alle som skal bruke farlig småverktøy og / eller håndtere kjemikalier.