Til alle våre kunder og samarbeidspartnere.

 

Vi har gjort noen endringer i Didakt As.

 

Sertifisert og dokumenterbar opplæring:

Fra 5 okt 2020 begynte vi å jobbe for Kurs og Sikkerhet AS. Alle kurs vil heretter bli kjørt i regi av dem. Vi beholder kurslokalene her i Levang, men pga av Covid 19 situasjonen kjøres det meste av kurs som fjernundervisning, mens praksismodulene 3 og 4 samt praktisk utsjekk holdes rundt omkring i Norge alt etter hvor kurselevene befinner seg.

 

Periodisk sakkyndig kontroll:

Fra 1 okt 2020 ble den sakkyndige virksomheten i Didakt AS overført til Testpartner AS. Vi vil gjennom denne endringen få mere ressurser og større kapasitet til å gjennomføre service og inspeksjon av maskiner, kraner og utstyr. Testpartner er et veletablert NDT firma med 8 ansatte.

 

Kontakt oss:

Torstein tlf 93434343, Torstein@kursogsikkerhet.no   post@didakt.as

Wenche tlf 41616160, Wenche@kursogsikkerhet.no   post@didakt.as